"Fysiotherapie Van Hoof is weer open voor behandelingen op de praktijk"
Direct een
afspraak maken

Fysiotherapie Van Hoof is weer open voor behandelingen op de praktijk.

Vanaf 01-05-2020 kunnen wij u weer verwelkomen op de praktijk. We zijn gestart de reguliere zorg weer verantwoord op te schalen met inachtneming van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uiteraard hebben we de noodzakelijke maatregelen getroffen zodat we de behandelingen op een verantwoorde en veilige wijze kunnen hervatten. Dit doen we aan de hand van een door het RIVM en de branchevereniging KNGF goedgekeurd protocol. Veiligheid voor u en voor ons staat centraal!

Indien u een afspraak heeft staan, nemen we contact met u op om te bepalen hoe we de behandelingen invullen. Waar het van toegevoegde waarde is, hanteren we ook nog videoconsulten, mocht er meerwaarde liggen op de praktijk, dan gaan we over tot het behandelen op de praktijk. Indien u geen afspraak heeft staan, maar deze wel wenst te maken, kunt u telefonisch contact opnemen met ons secretariaat.

We hanteren naast de gebruikelijke maatregelen en hygiënemaatregelen van het RIVM, zoals geen handen schudden, in je elleboog niezen en hoesten, handen wassen met desinfecterende zeep of gel en het gebruik van papieren zakdoekjes, de volgende huisregels:

Kom alleen naar de praktijk indien u of uw gezinsleden geen gezondheidsklachten hebben als koorts, hoesten, verkoudheid, keelpijn, kortademigheid en er de afgelopen 2 weken geen Corona bij u of uw gezinsleden is vastgesteld. We behandelen alleen gezonde mensen op de praktijk. 

-Was na binnenkomst de handen met water en zeep of gebruik desinfectiegel
-Houd anderhalve meter afstand van alle aanwezige personen op de praktijk
-Kom alleen, of indien noodzakelijk met maximaal één begeleider
-Zorg dat u maximaal vijf minuten van tevoren aanwezig bent
-Verlaat het pand zo spoedig mogelijk na afloop van de behandeling
-Neem graag 2 grote handdoeken mee
-Neem uw eigen drinken mee als u tijdens de behandeling/training wilt drinken
-Kleed u zoveel mogelijk thuis om. De kleedruimtes zijn gesloten
-Maak bij voorkeur geen gebruik van de toiletten
-Houd rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van uw therapeut en overige medewerkers op
-Volg de aangegeven looproutes binnen het pand

Het kan zijn dat uw therapeut persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, denk hierbij aan bijvoorbeeld een mondkapje. Dit is in het merendeel van de gevallen niet nodig, maar hangt af van uw persoonlijke situatie. Als u hierover vragen heeft stel ze zeker, we leggen het graag aan u uit.

Belangrijk voor u naar de praktijk komt dat onderstaande vragen dat u onderstaande vragen met "nee" kunt beantwoorden:
-Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)? 
-Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad? 
-Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
-Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Zo ja, meld dit dan graag zo spoedig mogelijk bij ons.

Met betrekking tot Excellent Fit en Vitaal & Fit, zijn we nog in afwachting van de mogelijkheden om deze zo spoedig mogelijk te kunnen hervatten. In de tussentijd kunt u gebruik blijven maken van onze online trainingen.


Revalidatie na COVID-19/ corona infectie   

Multidisciplinair Team Van Hoof staat voor u klaar

De klachten welke gepaard gaan met het doormaken van deze COVID-19/corona infectie zijn zeer breed en variëren van hoog, midden tot laag complex. Het kan zijn dat u of een naaste langdurig op de intensive care heeft gelegen, bent beademd en in coma heeft gelegen, of een meer of minder intensieve ziekenhuisopname hebt doorgemaakt of thuis ziek bent geweest. Hoe dan ook vraagt het herstel om specialistische begeleiding.

We zien problemen in het fysieke functioneren, longklachten, problemen met het geheugen (cognitief) en psychische klachten, zoals bijvoorbeeld:

 • Longfunctie: longfibrose / verminderde longcapaciteit
 • Verminderde ademspierkracht
 • Spierzwakte a.g.v. langdurige inactiviteit
 • Polyneuropathy en -myopathy  (aandoening aan zenuwstelsel en spieren)
 • Verminderd uithoudingsvermogen
 • Gewrichtspijn en/of -stijfheid
 • Algehele vermoeidheid
 • Problematiek in algemeen dagelijks leven
 • Ondervoeding
 • Cognitief: geheugen, concentratie, omgaan met prikkels en plannen
 • Angst en depressie
 • Post-traumatisch stress syndroom (PTSS)
 • Post Intensive care syndroom (PICS)

Ons specialistisch team bestaande uit de disciplines fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en psychologie staat voor u klaar. We werken onder andere samen met het Maxima Medisch centrum, Libra Blixembosch, thuiszorgorganisaties als Zuidzorg en Buurtzorg, zowel regionale als landelijke ziekenhuisorganisaties, het REACH-netwerk (Rehabilitation After Critical Illness and Hospital discharge, ontstaan vanuit het UMC Amsterdam), Behandelprogramma COVID-19 post IC "De Hoogstraat" en vergelijkbare multidisciplinaire-1e-lijns centra zodat we samen optimaal op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van uw revalidatie. 

We bieden deze revalidatie op onze locaties in Valkenswaard en Westerhoven/Bergeijk.

Het team is goed op elkaar ingespeeld, alle behandelaars hebben continue onderling overleg waar gewenst en er zijn specifieke multidisciplinair overleg momenten (MDO), waarbij ook de arts aansluit waar nodig (huisarts of specialist).

Hieronder ziet u per discipline nog een beschrijving wat ze voor u kunnen betekenen.

Fysiotherapie        Norbert Bosmans, Wencke van Deurzen, Brigitte Senft, e.a.

De fysiotherapeut is de aangewezen persoon om u te begeleiden bij fysieke problemen als een verminderd uithoudingsvermogen, verminderde ademspierkracht, schade aan longen en hart, spierzwakte en gewrichtsklachten. 

Door totale inactiviteit ontstaat afname van spiermassa. In 1 week inactiviteit is het mogelijk om 1 - 1,5 kg spiermassa over het gehele lichaam te verliezen. Hierdoor zullen algemeen dagelijkse handelingen moeilijker uitgevoerd kunnen worden zoals lopen, fietsen, traplopen maar voor sommigen al reiken, tillen of rechtop zitten of zelfs een lepel naar uw mond brengen. 

We brengen samen in kaart waar de hulpvragen liggen en gaan aan de slag met het opbouwen van spiermassa en conditie en koppelen deze aan dagelijkse handelingen zoals staan, lopen, wassen, aankleden, huishoudelijke taken en uiteindelijk weer richting hobby, werk en sporten waar van toepassing.

De oefeningen/ bewegingen kunnen waar nodig starten in bed, op een stoel, staand, op de hometrainer of loopband dmv interval of duurtraining. We bouwen dit stap voor stap op. 

Een deel van de patiënten zal pulmonale/long klachten ondervinden, zoals bijvoorbeeld een verminderde ademspierkracht. Dit zal met name gebeuren bij de patiënten afkomstig van de intensive care afdeling. De ademspieren kunnen door inactiviteit ook in functie verminderen. Ook deze spieren zijn dmv speciale oefeningen te trainen. Daarnaast kan er met specifieke oefeningen gezorgd worden voor goede ventilatie van de longen en slijmmobilisatie met huf en hoesttechnieken. 

Bij cognitieve problemen, zoals bijvoorbeeld geheugenverlies of dingen tegelijk doen (dubbeltaken), die soms optreden na een IC opname worden er specifieke behandelvormen toegepast waarin deze problemen getraind en verbeterd kunnen worden. Vaak is deze training in overleg en in aansluiting op ergotherapie en psychologie.

In bepaalde gevallen zien we problemen ontstaan als incontinentie (urineverlies). We helpen u dan bijvoorbeeld de bekkenbodemspieren te trainen.

De hele revalidatie vraagt afhankelijk van de mate van complexiteit een zeer geleidelijke opbouw van activiteiten en zal weken/ maanden in beslag kunnen gaan nemen. De juiste fysiotherapeutische begeleiding én coaching is hierbij essentieel en kunnen wij u bieden door jarenlange ervaring op hte gebied van hart en longrevalidatie, geriatrie, neurologie, revalidatie, en andere facetten van het vak fysiotherapie.

Diëtetiek        Ellen Winters

Als je besmet bent geweest met het corona virus (COVID19) of zelfs opgenomen bent geweest in het ziekenhuis, dan zien we regelmatig dat mensen erg verzwakt zijn. Wanneer je ernstig ziek bent geworden is er sprake van (risico op) ondervoeding.  Door het corona-virus worden er vaak  problemen met eten ervaren  zoals;  verminderde eetlust, slijmvorming, maag- darmklachten, verlies van reuk en smaak, misselijkheid,  slikproblemen en ernstige vermoeidheidsklachten. Gevolg is onbedoeld gewichtsverlies en ondervoeding met een groot verlies van spiermassa, een verminderd immuunsysteem en zelfs risico op doorligwonden.

Na ontslag uit het ziekenhuis, of wanneer de acute ziekte voorbij is, wacht een lange herstelperiode thuis waarbij de diëtist helpt bij het behouden/bereiken van een goede voedingstoestand voor optimaal herstel.

We zoeken, met uw toestemming, contact voor overdracht met de diëtist in het ziekenhuis of revalidatiecentrum, die uw dieetbehandeling op heeft gestart zodat het behandelplan kan worden voortgezet en zo nodig aangepast aan de nieuwe situatie, want juist in deze periode is blijvende aandacht voor voeding op maat essentieel. De behoefte aan eiwit en energie is in deze fase namelijk nog sterk verhoogd en zonder de juiste voeding is spiermassa opbouw niet mogelijk.  

Onze diëtisten geven advies op maat over hoe je het snelst weer kunt aansterken, rekening houdend met de klachten die gepaard gaan met het eten en de vertering. Waar nodig worden speciale dieetpreparaten ingezet om het herstel te versnellen. 

Ergotherapie        Linda van der Voorde

Door de ziekte is het energielevel (flink) gedaald. Indien u het lastig vindt hoe deze beperkte energie te verdelen en/of op te bouwen dan kan de ergotherapeut hierbij ondersteunen. Wanneer je merkt dat je cognitieve problemen zoals geheugen/concentratieproblemen opmerkt en je hebt hier last van in je dagelijks leven kan de ergotherapeut helpen bij het inzetten van strategieën. 

De ergotherapeut kan ook helpen bij het inzetten van tijdelijk hulpmiddelen (zitkussen, matras, rolstoel etc.), bijvoorbeeld bij decubitus (een doorligwond). Ook adviseren van de mantelzorger of thuiszorg voor bijvoorbeeld de inzet van hulpmiddelen, efficiënter werken, qua ergonomie etc. kan zeer wenselijk zijn.

Psychologie        Tineke Terken

Veel mensen die op de intensive care hebben gelegen ervaren naast fysieke ook cognitieve en psychische problemen, ook wel PICS genoemd (post intensive care syndroom). Deze IC-gerelateerde restverschijnselen leiden tot langdurige beperkingen in het dagelijks functioneren en verminderde kwaliteit van leven. We zien cognitieve stoornissen zoals geheugenverlies, aandachts- en concentratiestoornissen en problemen met het doelgericht handelen. Patiënten met cognitieve stoornissen ten gevolge van een IC-behandeling hebben moeite met het plannen van dagelijkse handelingen, stoornissen van het kortetermijngeheugen en met concentratie. Een IC-behandeling wordt door veel patiënten als stressvol ervaren door gevoelens van angst, benauwdheid, pijn, en machteloosheid. IC-overlevenden hebben daarmee een verhoogd risico op het ontwikkelen van angst, depressie en een posttraumatische stressstoornis.


Lange termijn gevolgen van PICS zijn:

 • 60% houdt fysieke klachten na 1 jaar (Sommer et al, 2012)
 • 32% angstklachten na 6 maanden (op brain-ICU) (Bienvenue et al, Parker et al)
 • 30% depressie na 6 maanden (op brain-ICU) (Bienvenue et al, Parker et al)
 • 20-23% ontwikkelt post traumatisch stress syndroom (PTSS) (Bienvenue et al, Parker et al)
 • 40% houdt cognitieve klachten (Pandharipande et al)
 • Tussen de 4-62% gerapporteerde cognitieve klachten over lange termijn (Wolters et al), afhankelijk van follow-up duur en gehanteerde klinimetrie. 

Deze klachten vragen om een vroegtijdige deskundige begeleiding. De psycholoog kan u bij deze psychische (emotionele) en cognitieve ervaren beperkingen/belemmeringen ten gevolge van doormaken van een ziekteperiode op IC, ziekenhuis  dan wel thuis begeleiden. Daarnaast is ondersteuning van naasten  en mantelzorgers bij dit proces erg voornaam.

Logopedie         Suzan Onstenk

We zien tevens slikstoornissen en communicatieproblemen ontstaan, zeker na een opname op de IC. Bij het niet goed kunnen slikken kan er een probleem ontstaan met eten. Aangezien voeding essentieel is en “verslikken” risico’s met zich meebrengt is inzet van een logopedist belangrijk. Ook met heesheid en moeite met woordvinding kan een logopedist ondersteunen.

De intake en waar mogelijk de behandelingen van de verschillende disciplines van het team vinden bij voorkeur, zeker bij aanvang, plaats middels een videoconsult. Dit doen we voor uw veiligheid en voor de veiligheid van ons team. We hebben inmiddels ruime ervaring met deze videoconsulten en dit verloopt uitermate goed.
Waar dit niet mogelijk is of er echt behandeling bij u thuis plaats moet vinden gaat dit in overleg met u en met de arts. Naar verloop van tijd zal de behandeling plaatsvinden op de praktijk of waar nodig komen we bij u aan huis.

De multidisciplinaire zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraars.

Voor meer informatie neemt u graag telefonisch contact op via 040-2049474

Fysiotherapie Van Hoof
Heeft u pijn of klachten bij het bewegen? Dan helpt Fysiotherapie Van Hoof in Valkenswaard en omgeving u graag om die klachten aan te pakken. We zijn gespecialiseerd in alle vormen van eerstelijns fysiotherapie. U kunt bij ons terecht met eenvoudige én complexe klachten. Fysiotherapie Van Hoof is een brede toppraktijk en is bovendien aangemerkt als PlusPraktijk. We voldoen aan hoge kwaliteitseisen en vernieuwen steeds op het gebied van kennis, behandelingen en apparatuur. We werken ook intensief samen met een breed netwerk van specialisten en zorgpartners.


Excellent in zorg
Fysiotherapie Van Hoof is excellent in zorg. Dat betekent dat we voor elke klacht een topspecialist in huis hebben. Onze fysiotherapeuten kijken verder dan alleen de klacht. We kijken naar u als persoon, achterhalen de achterliggende oorzaken van uw klacht en maken vervolgens een behandelplan op maat, eventueel in samenwerking met andere specialisten. Persoonlijk, betrokken en innovatief: daar staat Fysiotherapie Van Hoof voor. Bent u op zoek naar een gespecialiseerde fysiotherapeut in de regio Valkenswaard en Bergeijk, neem dan contact met ons op. 
Klachten
Veel voorkomende klachten waarbij fysio- of ergotherapie kan helpen om dit herstel te versnellen en klachten te verminderen of op te lossen.
Lees meer
Behandelingen
Bekijk hier het overzicht van behandelingen en therapieën die we kunnen inzetten.
Lees meer
Bewegingsvormen
Overzicht van bewegingsvormen onder begeleiding van een gekwalificeerde fysiotherapeut.
Lees meer