Direct een
afspraak maken
Mentale ondersteuning en psychologie
Psychologie bij Fysiotherapie Van Hoof

Psychologie bij Fysiotherapie van Hoof, wat houdt dat in?

Bij een fysiotherapiepraktijk denkt men vaak niet als eerste aan de mogelijkheid tot (aanvullende) ondersteuning van een psycholoog. Vaak zien we echter in de loop der tijd dat, naast de aanvankelijke fysieke klachten waarvoor aangemeld bij onze praktijk, ook psychische klachten wat meer op de voorgrond komen te staan. Het langdurig hebben van fysieke klachten kan bijvoorbeeld tot de frustratie leiden dat ogenschijnlijk gemakkelijke activiteiten niet meer gaan zoals voorheen en u niet meer aan de verwachtingen van uzelf dan wel aan die van de omgeving kan voldoen. Dit kan vervolgens een negatieve invloed hebben op uw zelfbeeld. Zo maar één van de vele voorbeelden waarbij de inzet van een psycholoog te overwegen valt. Daarnaast kan het ook zonder aanwezige fysieke klachten zinvol zijn op psychisch vlak begeleid te worden.

 

"Wil je ontdekken of onze psycholoog Tineke iets voor je kan betekenen? 
Maak dan een kosteloze en vrijblijvende afspraak voor een kennismakingsgesprek!

Tineke: "In dit laagdrempelige gesprek kunnen we kennismaken en kan ik samen met jou onderzoeken waar je hulpvragen en doelen liggen. Ook zal ik je adviseren waar je aan kan werken en wat ik daarin voor jou kan betekenen. Daarna kan je ervoor kiezen een verdiepende vervolgafspraak te plannen waarin we verder ingaan op je vragen en verwachtingen en kunnen we wat concreter vorm geven aan de begeleiding."

Wanneer naar de psycholoog?

Zoals hierboven beschreven kunnen diverse psychische klachten (al dan niet ten gevolge van langdurig lichamelijke klachten) aanvullend door de psycholoog behandeld worden. 

Hierbij kunt u denken aan:

  • Stress en overbelasting
  • Angstklachten
  • Depressie
  • Burn-out
  • Chronische vermoeidheid
  • Chronische pijn
  • Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten (SOLK) 


Tevens is er de mogelijkheid het systeem (partner, familielid, vriend(in), mantelzorger) bij het psychologisch traject te betrekken. Dit gezien deze vaak een belangrijke steunfunctie hebben, maar echter ook omdat mantelzorgers soms zelf psychische klachten kunnen ontwikkelen doordat de aandacht vaak (langdurig) uitgaat naar de fysieke en psychische klachten van een naaste, waardoor de mantelzorger in sommige situaties zelf overbelast kan raken.

 

De psycholoog werkt daarnaast intensief samen met de diverse andere disciplines bij en rondom Fysiotherapie van Hoof, zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten en praktijkondersteuners (POH-GGZ) uit de regio.

 


Direct een afspraak maken