Ergotherapie bij Fysiotherapie Van Hoof

Ergotherapeuten begeleiden mensen die dagelijkse activiteiten niet meer goed uit kunnen voeren. Bijvoorbeeld door ouderdom, dementie, de ziekte van Parkinson of een herseninfarct. Het doel is het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen en het vergroten van de zelfstandigheid. De ergotherapeut werkt intensief samen met andere betrokken disciplines, zoals de fysiotherapeuten psycholoog. Het inschakelen van een ergotherapeut kan een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstelling voorkomen. Ergotherapie verlicht bovendien de taken van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

 

Voor vragen en/of het maken van afspraken kunt u mailen naar: ergo@fysiovanhoof.nl

Behandelingen


Teamwork!

Een mooi team van deskundige therapeuten