Direct een
afspraak maken
Bedrijfsfysiotherapie
Wat is bedrijfsfysiotherapie?

Fysiotherapie Van Hoof heeft fysiotherapeuten in huis die gespecialiseerd zijn in arbeidsreïntegratie. Daarbij werken we nauw samen met Q-Axis, arbeid en preventie. Wij pakken (dreigend) ziekteverzuim door klachten aan het bewegingsapparaat efficiënt aan. Denk hierbij aan nek- en rugklachten of knie- of schouderproblematiek. Een snelle interventie en individueel maatwerk staan centraal. Wij hanteren een proactief beleid, gestoeld op een goede samenwerking tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts. Het doel van onze interventie is te zorgen dat medewerkers snel weer aan de slag kunnen of blijven.

Snelle interventie bij verzuim: onze werkwijze
We consulteren een werknemer binnen 48 uur voor een intake en rapporteren dezelfde dag aan de bedrijfsarts en/of de werkgever. Tijdens de intake onderzoekt de gespecialiseerde fysiotherapeut samen met de werknemer welke lichamelijke klachten er zijn, welke hinder er wordt ondervonden en hoe de klachten zijn ontstaan. Het plan van aanpak maken we op maat en ligt niet vast in standaard modules of protocollen. Door de snelle interventie en het maatwerk in de aanpak onderscheiden we ons van andere arbeidsreïntegratiebedrijven.


Wat bieden we?

  • Bedrijfsfysiotherapie: bestaande uit diagnostiek en een interventie, zoals mobilisaties en oefentherapie. De aanpak kan lokaal op de klacht gericht zijn, maar vooral het verbeteren van de belastbaarheid van het weefsel is belangrijk.
  • Arbeidsreïntegratietraject: specifieke begeleiding en training verbetert de belastbaarheid van de werknemer. Het traject bestaat uit een reeks revalidatietrainingen om de lichamelijke conditie en de kracht weer op peil te brengen. De oefeningen worden specifiek afgeleid van de werkzaamheden van de werknemer. Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor specifieke werkgebonden factoren als werktaken, werkhoudingen en werkstijl en voor persoonlijke- en omgevingsfactoren. Afhankelijk van de complexiteit kan dit traject uitgebreid worden met begeleiding door een ergotherapeut of psycholoog.
  • Werplek onderzoek en training: de training wordt op maat gemaakt voor de werknemer en richt zich ook op leidinggevenden. Medewerkers krijgen tools aangereikt voor werkhouding en werkstijl en leren omgaan met de werkbelasting in relatie tot hun fysieke mogelijkheden. Leidinggevenden worden hierin meegenomen en leren hoe ze medewerkers beter kunnen begeleiden op het gebied van gezondheidsbevordering op het werk. Doel van een werkplekonderzoek is het optimaal inrichten en gebruiken van de werkplek, zodat klachten worden voorkomen.

Kosten bedrijfsfysiotherapie
De kosten voor bedrijfsfysiotherapie worden ruimschoots terugverdiend door eerdere werkhervatting of het voorkomen van verzuim. Onze diensten zijn een investering die het bedrijf toegevoegde waarde oplevert.

Er kunnen drie partijen een rol spelen in het kostenplaatje: de werkgever, de medewerker en de ziektekostenverzekeraar van de medewerker.


Direct een afspraak maken